ЗА НАС

Ние сме ЕКОЛОЗИ.

Нашето внимание е насочено към изучаване и опазване на природните забележителности на територията на ПП “Сините камъни”, проучване и опознаване на растителното и животинското богатство на природния парк.

Ние ще бъдем част от мероприятията, организирани от Община Сливен, ДПП “С. камъни” – залесителни акции, отбелязване на Деня на Земята, конкурси и др., Както и от националната кампания “Да почистим България за един ден”